Gerrit van der Veen

Op de Gerrit van der Veenstraat nummer 99 is nu de Gerrit van der Veenschool. Tot mei 1945 was dit de Euterpestraat. Het was een meisjes HBS.

Onderstaande foto uit 1930 komt uit de beeldbank van het Stadsarchief. Zal een van de mensen op deze foto wel eens in de torenkamer naar het uitzicht hebben gekeken? Misschien wel die dame rechts vooraan op de foto. Die haar voeten gekruisd houdt en niet de camera inkijkt.

Leraren en leraressen van de meisjes HBS. Staande derde van links (prof) Johanna Westerdijk (oud-leerling), staande tweede rij, tweede van rechts: mejuffrouw M.J. Freie (rectrice). Staande bovenste rij; vierde van links: mevrouw Wibaut Isebrée Moens. Serie: Buurt en Stad Gerrit van der Veenstraat.

Op Wendingen platform voor de Amsterdamse School vind je meer foto’s en informatie over de school en de straat.