Danae in de bronzen toren

© Koninklijke Bibliotheek KB Den Haag

Op deze afbeelding staat Danaë niet in een gouden regen, maar is haar weg met haar zoon Perseus naar het eiland Seriphos te zien. De afbeelding komt uit het manuscript Recoeil des Histoires de Troyes, Raoul Lefèvre uit c. 1470.

 

© Koninklijke Bibliotheek, KB Den Haag

Danae in the bronze tower; Danae and Perseus at sea; Danae and Perseus received by Polydectes, king of Seriphus Raoul Lefèvre, Recoeil des Histoires de Troyes Southern Netherlands, follower of Loyset Liedet (illuminator); c. 1470

Links in scene 1 staat Danaë uit het raam van de bronzen toren te kijken. In het midden in scene 2 is zij samen met haar zoon te zien op zee. In scene 3 rechts is hun aankomst op het eiland afgebeeld. Perseus is behoorlijk gegroeid tussen scene 2 en 3.

Later zal Perseus het hoofd van Medusa stelen om zijn moeder vrij te krijgen. Vervolgens vluchten ze naar Lárissa waar de voorspelling onverwacht zal uitkomen. (De voorspelling van het orakel waardoor Danaë door haar vader Akrisios in de toren werd opgesloten.)

 

Deze afbeeldingen zijn afkomstig uit de database van de KB in Den Haag. Kijk hier voor meer informatie en de originele afbeeldingen van het manuscript.